arhivirana novica

Kratki!/Animateka: kratki filmi iz arhiva Academy Film Archive

Ameriški neodvisni film in njegov one-man-band: Mark Toscano

Filmi Stana Brakhagea, Roberta Nelsona, Barbare Hammer, Chick Strand, Tacite Dean, Pata O’Neilla, Adama Becketta in drugih so kultna dela v zgodovini ameriške avantgardne filmske umetnosti. Ustvarjeni v okviru neodvisne produkcije so umetniški filmi živeli zunaj institucionalnih distribucijskih praks, zato so se za ohranjanje avantgardnih filmov zavzemali le redki filmski arhivi. Pomembna prelomnica za arhivski status avantgardnega filma se je zgodila z začetkom novega tisočletja, ko mu je Academy Film Archive v Los Angelesu začel na stežaj odpirati vrata. Mark Toscano, tudi sam filmar, se je kot konservator v Academy Film Archivu zavedal alarmantnega stanja, v katerem se je znašlo veliko število neodvisnih filmov zaradi pomanjkanja finančne podpore za njihovo ohranjanje. Toscano je v arhiv začel sistematično sprejemati zbirke avantgardnih filmskih ustvarjalcev, vse več pozornosti pa je namenjal tudi ostalim zvrstem neodvisnega filma – dokumentarnega, animiranega, žanrskega in domačega.

Zaradi postopnega zapiranja filmskih laboratorijev je vse več avtorjev, ki so se obračali na Toscana, začelo izražati skrb nad obstojnostjo filmskega medija. Kot pravi sam, mu je "na začetku drugega tisočletja postalo jasno, da so prevzem filmskih gradiv, njegov pregled in inventarizacija ključni prvi koraki, ki prispevajo tako k ohranjanju kot tudi k boljšemu zgodovinskemu in kulturnemu razumevanju dediščine in kulture eksperimentalnega filma".[1] Zahvaljujoč njegovim prizadevanjem je Academy Film Archive do danes ohranil več kot 100 zbirk ustvarjalcev ameriškega neodvisnega filma.

Cvetje in listje, nalepljeno na celuloidni nosilec, debeli sloji barve, ki prekrivajo filmski trak, spraskana emulzija, kombinacija negativa in pozitiva slike v eni filmski kopiji. Preizkušanje in eksperimentiranje s filmskim medijem je (bila) ena vodilnih praks avantgardnega filmskega ustvarjanja. Posledica tega je, da imajo posamezna filmska dela status unikatnega artefakta, zaradi česar se pristop k njihovemu ohranjanju razlikuje od običajnih postopkov filmske restavracije. Toscanovo delo je skoraj povsem analogno; digitalna orodja uporablja zgolj takrat, kadar fotokemični postopki ne nudijo zadovoljivih rezultatov. "Digitalno restavratorsko tehnologijo vidim zgolj kot orodje. In mislim, da mora orodje biti uporabljeno le, kadar je to potrebno. Če jih ne potrebujem, se digitalnih orodij ne poslužujem."[2] Večina restavratorskih projektov se zaključi z izdelavo nove fotokemične kopije.

Toscano se zaveda neločljive vezi med ohranjanjem in prikazovanjem, kuriranjem, omogočanjem dostopnosti. "Tudi za prikazovanje najbolj znanih eksperimentalnih filmov je potrebnih veliko iniciativ – kakšne pa bi bile možnosti za distribucijo bolj obskurnih umetniških filmov, če si za njih ne bi dodatno prizadevali?"[3] Toscanovo delo združuje vloge arhivista, restavratorja in kuratorja; poleg arhivskega dela redno predstavlja kurirane programe neodvisnega filma po vsem svetu. V Slovenski kinoteki bo 28. maja predstavil izbrana dela iz opusa avtorice Chick Strand in program restavriranih neodvisnih animacij iz zbirke Academy Film Archiva. Vabljeni!

Nadja Šičarov

Program
Mačke, ptice in šparglji: restavrirani neodvisni animirani filmi iz arhiva Academy Film Archive, 28.5. ob 19.00
Amnezija, evforija in ekstaza: filmi Chick Strand, 28.5. ob 21.00


[1] Intervju s Toscanom, maj 2017.

[2] Prav tam.

[3] Prav tam.